< Tilbage

Køge Skoleorkester bliver fristillet fra Køge Musikskole03-03-2020 - 16:50

Så traf politikerne deres beslutning om at fritstille KSO fra musikskolen


Kultur- og Idrætsudvalget holdt møde i går, hvor de bl.a. så meget andet skulle træffe beslutning om Køge Skoleorkesters fremtid.


Vi har ikke hørt fra rådhuset efter mødet, men vi har i dag via lokalpressen erfaret, at udvalget har besluttet at følge den oprindelige indstilling, der fuldstændig tilsidesætter de høringssvar der er indgivet. Ligeledes har man heller ikke forholdt sig til den faktiske økonomi der er forbundet med at drive orkesteret, men lagt musikskolens regnskab til grund, hvori indgår udgifter til soloundervisning, der jo ikke har noget med skoleorkesteret at gøre.


Det er interessant, at man også sidder et høringssvar fra musikskolens bestyrelse overhørigt.
Bestyrelsen havde gerne set, at vi var blevet indrømmet noget tid til at forhandle KSO som et tilbud på musikskolen på plads. Men man har valgt at sådan skal det ikke være.


Sammenspilsholdet Køge Skoleorkester bliver fritstillet fra musikskolen når vi når sommerferien, men hverken kommunen eller musikskolen har dog magt til at lukke Foreningen Køge Skoleorkester.


Vi skal derfor bruge den kommende tid til at overveje, om vi kan og vil videreføre orkesteret som en selvstændig forening.


Her har vi mødt velvilje fra kommunen til fortsat at kunne få stillet lokaler til rådighed, men det store spørgsmål er, om vi kan få økonomien til at hænge sammen.


Tak for al den støtte vi har modtaget.
 

< Tilbage