Bestyrelsen i Køge Skoleorkester


Bestyrelsen i Køge Skoleorkester er sammensat af forældre, som er valgt af generalforsamlingen for Foreningen Køge Skoleorkester (FKSO).


Der er indhentet børneattester på alle bestyrelsesmedlemmer, og andre der er i kontakt med børnene, f.eks. på rejser.

 

Henvendelser angående undervisningen skal ske til orkesterlederen eller musiklæreren. Se nærmere under menuen "kontakt".

 

Henvendelser generelt skal ske til formanden, gerne på mail formand@kso.dk

 

Herudover er der altid et bestyrelsesmedlem til stede hver mandag mellem kl. 17.00 og 19.30
 

Arne Svendsen, dirigent

Flengsager 18, Svogerslev
4000 Roskilde

46 38 33 62
26 22 33 62

Peter Westerdahl, formand

Bæktoften 50
2680 Solrød Strand

60 59 46 00
40 15 59 57


Anne Koch, næstformand

26 18 02 43


Tina Skjoldlund, kasserer

24 82 89 67


Paul Wilson, bestyrelsesmedlem

25 40 89 30


Solveig Hallberg, bestyrelsesmedlem

23 67 47 94


Marjo Westerdahl, bestyrelsessuppleant

30 33 64 09