<

Køge Skoleorkester fortsætter07-06-2020 - 22:08

Køge Skoleorkester fortsætter som en selvstændig forening

 

Efter at der blev truffet politisk beslutning om at fritstille Køge Skoleorkester fra Køge Musikskolen, har vi arbejdet hårdt på at finde en løsning for orkesterets fortsættelse.

 

Det glæder os derfor at det ser ud til at lykkes på et økonomisk grundlag, der ikke afviger fra de øvrige tilsvarende tilbud i kommunen.

 

VI har truffet aftaler med en række musiklærere om at give instrumentalundervisning. Derudover har vi indgået en aftale med skoleorkesterets mangeårige orkesterleder, Arne Svendsen, at han også fremover vil stå i spidsen for Køge Skoleorkester.

 

Da det kom frem, at orkesteret var truet at lukning, fik vi megen sympati og opbakning, ikke kun fra tidligere medlemmer men også fra borgere i Køge og rundt om i landet.

 

Vi er meget bevidste om, at vi lige nu står på et spinklet grundlag med ca. 20 elever, men vi har en tro på, at vi med fortsat opbakning fra venner og borgere i Køge og omegn kan få øget dette elevantal.

 

Vi skal finde fondsstøtte og sponsorer, og en af ideerne er bl.a. at etablere venne-medlemsskaber, hvor man mod et mindre kontingent kan følge orkesteret og samtidige bidrage økonomisk til dets fremtidige virke. 

 

Vi åbner nu for nytegning til den kommende sæson. Har du lyst at være med, skal du blot sende en mail til kso@kso.dk, med oplysning om navn, alder og telefonsnummer, så vil du høre nærmere fra os.

<