<

Køge Skoleorkester, står for lukning.09-02-2020 - 18:38

Køge Skoleorkester skal lukkes. Se mere her....

 

Køge Skoleorkesters historie kan dateres helt tilbage til 1935. For 70 år siden i 1950, blev Foreningen Køge Skoleorkester (FKSO) dannet på initiativ af en forældrekreds og en musikleder. Denne forening havde til opgave at drive orkesteret med den bagvedliggende administration af elevtilmeldinger, ansættelser og personaleansvar for musiklærere samt stå for indkøb og vedligeholdelse af musikinstrumenter, undervisningsmateriale og noder. For ca. 10 år siden blev det politisk besluttet, at Køge Skoleorkester skulle være en del af Køge Musikskole, der overtog undervisningen og over en overgangsperiode ejerskab og vedligholdelsesforpligtelse af blæserinstrumenterne. De lærere der var tilknyttet skoleorkesteret blev ansat på Køge Musikskole. FKSO har siden haft til opgave at støtte op om orkesteret ved at arrangere og gennemføre forskellige arrangementer, rejser og optrædener i ind- og udland.

 

I sidste uge blev vi orienteret om, at forligspartierne på rådhuset i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-2023 har aftalt besparelser på kulturområdet på 150.000 kr. i år, og 300.000 kr. i hvert af de kommende år.

 

På den baggrund har Kultur- og Idrætsudvalget på sit møde den 3. februar fået forelagt et forslag om, at denne besparelse udmøntes ved en ”omlægning af Køge Skoleorkesters tilbud til et mere tidssvarende, bæredygtigt harmoniorkestertilbud på Køge Musikskole.” Med andre ord: Køge Skoleorkester skal lukkes!

 

I samme forbindelse har de 3 musiklærere, der står for undervisningen i orkesteret og tambourkorpset været indkaldt til samtaler på Køge Musikskole, hvor de er blevet varslet, at deres stillinger vil blive nedlagt og samarbejdet vedrørende arrangementer, lejrskole og sommerrejse ophører med FKSO.

 

Motivationen for denne indstilling er, at man på baggrund af det nuværende elevantal (pt. 20 elever) og manglende rekruttering ikke finder orkesteret attraktivt og bæredygtigt. Samtidig gør man gældende, at de årlige udgifter til at drive Køge Skoleorkester er på 430.000 kr., hvilket er for dyrt.

 

Musikskolen har som et alternativ gjort sig nogle tanker om, i stedet at etablere et nyt ”tidssvarende harmoniorkester” uden tambourkorps, som man mener at kunne drive for 130.000 kr. årligt.

 

Hovedparten af disse argumenter kan vi ikke bestride, selvom vi ikke er oplyst om hvordan disse tal fremkommer.

 

Vi er ikke i tvivl om, at nedlæggelsen af skoleorkesteret er et længe værende ønske fra musikskolens nuværende ledelse, der nu går i opfyldelse! Der er fra musikskolelederen flere gange givet udtryk for, at et uniformeret orkester med et tambourkorps, der marcherer gennem byen til marchmusik, er gammeldags og at man gerne ser en fornyelse. Om det skyldes en manglende indsigt i harmoniorkesterenes historie, skal vi lade være usagt. Repertoiret for harmoniorkestre er jo netop for en stor del underholdningsmusik – også den nyeste, marchmusik og transskriptioner af symfonisk musik. Det er jo netop hvad Køge Skoleorkester står for.  Hvad skal et nyt harmoniorkester spille?

 

Det er helt korrekt at tilgangen af nye elever er faldende. Dette er musikskolen en væsentlig årsag til. Man har aktivt fravalgt at henvise os elever! Der sidder elever i andre ensembler på musikskolen, der nu trænger til at blive løftet til et højere niveau, men det sker ikke! I den tid vi har været en del af musikskolen, er der ikke blevet henvist en eneste elev, der har henvendt sig på musikskolen for at spille. Den tilgang vi har haft, er elever der har henvendt sig direkte til os. Det er muligt at Køge Skoleorkester formelt har været en del af musikskolen, men ikke reelt.

 

På intet tidspunkt har man fra musikskolens side henvendt sig til FKSO for at høre om vi kunne medvirke til at nedbringe de årlige omkostninger. FKSO har en selvstændig økonomi, og en reduktion af omkostningerne kunne vi jo sagtens have medvirket til, f.eks. ved i højere grad selv at have bidraget til omkostningerne ved f.eks. de orkesterrejser og de julekoncerter, hvor musikskolen har afholdt en del af udgifterne. Men problemet er aldrig blevet adresseret og bestyrelsen for FKSO har ikke haft viden om, hvad det har kostet at drive orkesteret.

 

Disse problemer har også gennem de seneste år været drøftet af bestyrelsen for FKSO med medlemmer af kultur- og idrætsudvalget, der også har inviteret bestyrelsen for FKSO til et møde for en uddybende forklaring. Vi skylder at nævne, at bestyrelserne for FKSO altid er blevet godt og positivt behandlet fra politisk side, - lige fra borgmesterkontoret til de politiske udvalg.

 

Forslaget er nu i en høringsperiode med en frist den 25. februar 2020, hvor vi selvfølgelige vil komme med vores høringssvar. Kultur- og Idrætsudvalget skal behandle sagen på sit udvalgsmøde den 2. marts. Vi opfordrer vores venner og andre til også at give deres mening til kende. Referatet fra udvalgsmødet er nu offentligt og kan læses her https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-referater/259cf3cd-ff5c-4794-9c95-f9a30d7a741d.aspx

 

Køge Skoleorkester er uden tvivl det mest velspillende ungdomsorkester i Køge og omegn, der har leveret og fortsat leverer musik på et højt niveau. Gennem årene er der blevet opfostret talenter, der i dag via MGK har et professionelt virke som musikere. Orkesteret har tillige været det absolut mest synlige ensemble i Køge Musikskole, med 20-25 offentlige optrædener om året i Køge og omegn. Ud over egne arrangerede koncerter har Køge Skoleorkester sommer efter sommer optrådt i deres flotte røde uniformer til diverse byfester, fanemarcher, dyrskuer, stafet for livet, Køge Festuge og meget mere, ligesom det ved juletid har sørget for underholdning til juletræstændinger i Køge og Herfølge og har spredt hygge i byen i julemåneden.

 

Det er et stykke kulturarvshistorie der går tabt. Dette kan ikke gøres op i penge, men er nok det største tab for Køge!

Kommenter artikel


Kommentarer

Kristina Askjær 13-02-2020 - 08:21

Hvor vil det være synd og skam, hvis Køge mister et af sine gamle, værdifulde vartegn. KSO er en af byens ældste og mest traditionsrige foreninger, der har betydet så ubeskrivelig meget for så mange - både børn og voksne, og både i og uden for selve orkesteret.

Der er blevet lagt så mange arbejdstimer og så meget engagement i orkesteret fra både dirigenters, læreres, elevers og forældres side. Alle har knoklet utrætteligt for orkesteret. Og alle, der har været involveret i orkesteret på den ene eller anden måde, har haft så utrolig mange gode og lærerige oplevelser, som man ikke får ret mange andre steder.

Der er blevet knyttet så mange bånd og venskaber for livet gennem KSO.

Der er en grund til, at mange af os gamle KSO'ere stadig spiller musik i dag - både professionelt og på amatørplan. En stor del af både de nuværende og tidligere medlemmer af Køge Byorkester har en fortid i KSO. Vi taler stadig om de gode oplevelser, vi havde der, på tværs af køn, alder og social baggrund.

Der er ingen tvivl om, at KSO har udviklet mange musikalske talenter. Men i KSO lærte vi ikke bare at spille musik. Vi lærte også, at disciplin, samarbejde, sammenhold og respekt for andre mennesker er et stærkt fundament for at skabe noget. Vi lærte nogle værdier, der er så afgørende for et godt og indholdsrigt liv, både arbejdsmæssigt og socialt. Værdier, vi vil nyde godt af resten af livet. Det er helt uvurderligt.

At nedlægge ét orkester for at starte et nyt lyder helt absurd. Det må da være muligt at finde et kompromis, så KSO kan få lov at bestå, også selvom det bliver i en økonomisk slankere udgave. Alt andet vil være en tragedie! Jeg håber inderligt, at kommunen vil være åben for en forhandling om KSO's fremtid.

Hvor vil Køge dog blive fattig uden KSO 😔😔

Maike Westerdahl 10-02-2020 - 22:31

Køge Skoleorkester er så meget mere end et harmoniorkester. Musikken er selvfølgelig i fokus, men vores fællesskab er også helt specielt. Vi har en lang tradition som strækker helt tilbage til 1950 hvor foreningen FKSO opstod. Orkesteret er synligt i Køge og har været med til at præge kulturen i høj grad. Jeg spiller også i Køge Byorkester, hvor mange af medlemmerne i deres ungdom spillede i skoleorkesteret, og man kan både mærke at niveauet er højt, men mange af dem fortæller også om, hvor meget det har givet dem at spille i KSO. De har både fået et musikalsk højt niveau, men også venskaber for livet, både med dem der spillede i KSO dengang, men også fra vores venskabsorkestre i Burgsteinfurt og Kongsberg.

Musikalsk er niveauet i KSO meget højt, og det er takket være vores utroligt dygtige lærere. De er med til at udvikle vores niveau og rykke vores grænser, og det kan vi som mennesker bruge i alle mulige andre sammenhænge også, ikke kun i musikkens verden. Vores repertoire er bredt og strækker sig fra klassisk musik og marcher til nyere populærmusik, som vi som elever selv er med til at vælge. Den gode opbakning, både fra lærerne, forældrene og hinanden, er med til at gøre niveauet tårnhøjt, og det tror jeg kan være svært at genskabe i et nyt orkester.

Vores fællesskab er som sagt helt unikt. Det fællesskab vi har på tværs af aldre, får man ikke på samme måde til andre fritidsaktiviteter. Vi lærer at der er brug for os alle, og at de andre i orkesteret er afhængig af dit bidrag. Det er både med til at styrke fællesskabet i orkesteret på tværs af aldre, men også den enkeltes syn på sig selv. Der har altid været plads til alle i KSO, og vi har altid støttet op om hinanden.
Det der i høj grad styrker vores fællesskab er, at vi er sammen så ofte som vi er. Selvom vi kun har orkesterprøve én gang om ugen, så er vi sammen mange timer. Udover orkesterprøverne har vi nemlig lejrskole hvor vi er sammen en hel weekend i efteråret og øver til vores julekoncerter. Her sørger elevrådet for at vi alle kommer sammen på kryds og tværs af alder, køn og instrument, og med en masse lege og aktiviteter styrker de vores venskaber. Hvert år om sommeren er vi også på en rejse hvor vi er sammen en hel uge. Vi har både været på rejser i ind- og udland, og det giver os også en forståelse af andre kulturer. Dette oplever vi især når vi besøger vores venskabsorkestre og bliver indkvarteret i deres hjem, så vi også får en fornemmelse af hvordan deres dagligdag er.

Vi får mange vigtige værdier med som vi kan bruge resten af livet. Vi lærer at møde til tiden og melde afbud i god tid. Noget der især er vigtigt er, at vi bliver bevidste om hvor vigtig vores egen indsats er for alle de andre, og det betyder også at vi alle går hjem og øver os på vores stemmer når der er noget vi ikke har helt styr på. Disse værdier er vigtige redskaber som vi kan bruge i andre sammenhænge hvor samarbejde er vigtig. Vi lærer at være åbne over for andre mennesker og at acceptere alle som de er, og det er igen det der er med til at give os et fantastisk og unikt fællesskab.

Jeg husker stadig glæden første gang jeg skulle i uniform og ud at spille koncert, og den glæde jeg havde dengang, ser jeg stadig hos de mindre elever som er pavestolte når de dukker op i vores fine uniformer - for slet ikke at tale om glæden de udstråler når de får den første årsnål som pynter på vores jakkelommer. Det er utrolig trist at dette er noget af det musikskolen ønsker at skære væk - for vi hører også fra vores publikum at de synes uniformerne er med til at gøre musikoplevelsen endnu mere speciel.
Når vi spiller koncerter, er vi med til at sprede glæde, og det er noget vi gør med stort smil på læben. Der er noget helt specielt ved at gå gennem Køges gader til jul og se alle børnene der er så glade for at se julemanden og hans nisseorkester. Det var også noget helt særligt da vi i foråret var ude at spille på plejehjemmet Sandmarksbo eller i sommers da vi spillede på en skole for handicappede i Tyskland, hvor man begge steder kunne mærke den glæde vi kunne give dem.

Køge musikskole efterlyser synlighed. Køge Skoleorkester er den mest synlige samspilsgruppe på hele musikskolen med vores 20-25 koncerter og marchture årligt. Vi spiller til mange forskellige arrangementer og er stolte af at kunne være med til at sprede så meget glæde. Derfor ville det også være sørgeligt hvis alt dette skulle ende nu, for vi har lange traditioner, og Køge Skoleorkester er en helt speciel forening.

Espen Weseth 10-02-2020 - 21:49

Nei, hvilken trist nyhed.
Det her er bare sørgeligt hvor en kulturskat vil gå tapt. Her må vi håpe at der bliver tatt en beslutning om at beholde KSO. Orkesteret er betydningsfullt for mange. Jeg har spilt i Kongsberg Guttemusikkorps som 2. Generasjon og har fått mange vennskap og musikkopplevelser. Samarbeidet med orkesterne har vært og er stadig viktig for vennskapsbyene, også politisk.
Nå må vi bare håpe at politikerne vender og ser hvor viktig orkesteret er. Vi håper at snart se KSO i Kongsberg igjen

Charlotte Moe Petersen 10-02-2020 - 19:31

Meget trist læsning 😢 Nogle af de allerbedste minder fra min barndom er tiden med KSO ❤️
Rigtig ærgerligt at værdi alt for tit gøres op i penge og en del af Køges historie nu skal slutte.

Holger Klein 10-02-2020 - 11:54

Et orkester, der bragte Europas ungdom sammen, er en enormt vigtig institution. Jeg er meget ked af at høre om det!
Holger Klein, Tyskland

Trine Rosenquist 10-02-2020 - 10:32

Virkelig trist 😞😞😞

Køge Skoleorkester har været en stor del af min barn- og ungdom. På både godt og “ondt”, men vil aldrig bytte tiden der ud med noget andet.

Jeg har haft masser af fede oplevelser og fået venskaber for livet. Plus en musikalsk opdragelse og generel dannelse, jeg ikke kunne få andet sted og absolut ikke vil være foruden i mit voksen liv. Tiden der kar helt klart været med til at skabe den person jeg er i dag ❤️

Håber virkelig at der findes en løsning så KSO kan fortsætte.

Irene Schou Seemann 10-02-2020 - 05:24

Det blev en rigtig trist udmelding og få på facebook.
Vi er 3 generationer i vores familie, der har gået i KSO.
Først startede min mor engang i 60´erne. Dengang det stadig var Mogens Koefoed som leder.
Jeg startede selv i 1976, kom i uniform i 1978. Jeg stoppede først i 1988 som 21 årig - færdigudlært på Køge kommune.
Jeg har haft de bedste minder og masser af venner i orkesteret. Har deltaget i rigtig mange udlandsrejser som barn sammen med KSO. De mest fantastiske rejser, hvor vi flere gange var privat indkvarteret hos tyske eller norske familier. Første rejse havde jeg som 9 årig til Køges venskabsby Burgsteinfurt i Tyskland.
I min tid i KSO har jeg været med og spille rigtig meget forskellig musik - blandt andet klassisk, marcher og masser af populær musik. Jeg har lært og marchere og spillet for dronningen op til flere gange.

Begge mine børn har også gået i tambourkorpset og orkestret. De har fået de samme dejlige oplevelser som både min mor og jeg.
Det er virkelig sørgelig hvis mine to børnebørn, som bor i Køge kommune ikke kan få samme mulighed som os.

Jeg har haft 7-8 år i KSO som frivillig i bestyrelsen, hvor jeg har mødt en masse søde elever. Har endda været i bestyrelsen efter min børn var gået ud.

I Køge Skoleorkester lærer man om sammenhold, samarbejde, lytte, vente på hinanden - samt at være en god ven.
Vi som har lært, at spille kender godt følelsen af at man kommer til et specielt parti i et musikstykke - når sit crescendo og det giver en fantastisk fornemmelse langt ind i rygmarven.

Det er bare virkelig sørgelig, hvis KSO skal lukke. Hvad er Køge uden Køge Skoleorkester.
Håber virkelig Køge kommune finder den besparelse andet sted, så elever som har den interesse for orkestermusik kan fortsætte.
Køge Skoleorkester er noget helt ganske specielt..

Rikke Langermann 09-02-2020 - 20:06

Har så mange gode minder fra min tid i KSO - så trist læsning😢 vil sige at KSO var med til at danne mig og gøre mig til det menneske jeg er idag❤️

Rikke Langermann 09-02-2020 - 20:06

Har så mange gode minder fra min tid i KSO - så trist læsning😢 vil sige at KSO var med til at danne mig og gøre mig til det menneske jeg er idag❤️

Anne Christiansen 09-02-2020 - 20:01

Hvor er det trist 🥺 tænker tit tilbage på mange gode oplevelser i orkestret tilbage i 70/80’erne - ikke mindst turene til Norge og Tyskland og de mange livslange venskaber der blev skabt.

Line Nielsen 09-02-2020 - 19:51

Meget sørgelig læsning, hvad kan eller skal man gøre, for at støtte op om bestyrelsen ?

Søren Rindal Nielsen 09-02-2020 - 19:30

Jeg blev så trist, da jeg hørte at orkesteret skal lukkes. Mine to drenge startede i tambourkorpset i efteråret, og huset har genlydt af tromme og fløjte lige siden. Det har været fantastisk at opleve det forældreengagement der holder orkesteret kørende, og det var en stor oplevelse at deltage i julens traditionsrige nissemarcher. Fordi vi kun lige er startet på et liv i KSO føles det dobbelt sørgeligt, hvis det stopper nu.

Det er også derfor, at jeg virkelig håber at musiktilbuddet består uanset hvilken etiket der fremover sættes på orkesteret. Om det hedder KSO eller Musikskolens Harmoniorkester eller noget tredje. Jeg håber at alt det gode fra KSO kan leve videre. Engagementet blandet forældrene, synligheden i Køges gader, det høje musikalske niveau, de sociale liv, det sammenhængende tilbud om musikundervisning og orkesterspil til skolebørnene, rejserne og alt det andet, som jeg endnu ikke har lært at kende.

Det er mit håb, at musikskolen og kommunen lytter til de mange stemmer, som kommer til at protestere mod lukningen, og samtidig opfordrer jeg FKSO til at lægge sig i selen for at finde en løsning, så kommende generationer af små musikinteresserede Køge-børn kan få store musikalske oplevelser med orkesterspil og det der følger med.

<