Lørdag 12. september 2020

Konfirmationsspil for Silke

Konfirmationsspil for Silke

Tidspunkt: Kl. 14:15

Sted: Bæktoften 50, Solrød Strand

Mødetid: kl. 13:55

Hvem: Orkester + tambourkorps med orkesterinstrukmenter

Påklædning: Uniform