Søndag 4. oktober 2020

75 året for Danmarks befrielse

Marchtur i anledning af afsløring af mindesten for 75 året for Danmarks befrielse.